Szivárvány gyerekek

 

Ma egy olyan korban élünk, amikor a megszülető gyermekek már nagyon  mások, mint a szüleik, vagy nagyszüleik voltak. Néha csak csodálkozva, értetlenül nézünk, hogyan is kell velük bánni, s gyakran kérdezzük, miért ilyen az én gyermekem, miért más, mint a többi gyermek, akik talán jobban belepasszolnak a már megszokott társadalmi rendbe. 

Az utóbbi 40  évben született gyermekek egy része különleges feladattal érkezik a Földre. Világunkat szebbé, jobbá szeretnék tenni, s ezt különbözőképpen teszik, attól függően, mikor születnek, s milyen aurával rendelkeznek. 

Az indigókról, s a kristálygyermekekről már írtam.

Még náluk is magasabb energiaszinttel rendelkeznek az őket követő szivárvány-gyerekek. Miként a szivárvány, úgy ők is minden rezgést és minden színt magukban hordoznak, hogy teljesítsék spirituális küldetésüket. Ez pedig nem más, mint megnyitni az emberek szívét, és egy új fejlődési spirálba emelve jobbá tenni az emberiséget. Ahogyan a szivárvány összeköti az eget a földdel, olyan küldöttei az égnek ezek a gyerekek itt, a Földön. Ezért hívják őket csillaggyerekeknek is. A szeretet követei ők. Állítólag ha elegen lesznek, és a szeretet tiszta energiájával megemelik a bolygónk rezgésszintjét, akkor jobbra fordul az egész Föld sorsa.

Nézzük kicsit részletesebben:

Mély átalakulás: A Szivárvány gyerekek Celia Fenn közvetítésével…

A szivárvány gyermekek a legújabb fogalom e különlegességek sorában. Aki eddig el is hitte a mindent megváltoztató gyermekek meséjét, e jelenségnél még ő is szkeptikussá válik. A szivárvány mindamellett, hogy ritka és gyönyörű jelenség – vagy talán éppen ezért – egyfajta mélyről jövő tökéletességet mutat. Minden színt tartalmaz, egy semmibe elvezető ezer színű út, vagy éppen egy fenséges kapu. Kapu az idők között, a lélek részei mentén. Minden színt magában hordozva az ilyen szülötteik talán a legbölcsebbek, mindent magukban hordoznak, minden erőt, minden rezgést képesek a spirituális feladat megvalósítására fordítani, hogy Földünket egy új fejlődési spirálba irányítsák. De vajon valóban így van? Ők a Csillag gyerekek. Abban is különböznek az Indigóktól és Kristály-gyerekektől, hogy először járnak itt a Földön. Ez az első életük itt.

Az indigók a rombolásra, a kristály gyermekek az elszigeteltségre, a szivárvány szülötte pedig szívünk megnyitására hívják fel figyelmünket. Jobbá teszik az embereket. Ezek a gyermekek, mint egyfajta prizma létezésükkel, életük mindennapjaival közvetítik környezetükbe a nem mindennapi erőket. Ám a gondolkodók megkérdezik, vajon nem léteznek ezek az erők mindannyiunkban? Vajon nem minden emberben ott a tökéletesség, az erős hajlam rombolásra, magányos elvonulásra és kegyetlenségre, és nem rejlik-e ott a lehetőség ezek megváltoztatására?

Ezt az üzenetet a Vénusz tranzit-kor (2004. június 8.) a 4 hónapos Daniel Barnard közvetítésével kaptuk.

Legdrágább embertestvérek, a Boldogság és Erő üzenetét hozzuk, mert most egy nagyon erőteljes új energiát hozunk a bolygóra. Ez a Szív ereje, és ahogy a Vénusz elhalad a Nap előtt a női és férfi energiák a Szivárvány fény prizmájává vegyülnek, és mi, a Szivárvány gyerekek elkezdjük sugározni erőnket a Közös Tudatosságba. Az üzenetünk egyszerű – de megkívánja tőletek, fivéreinktől és nővéreinktől, hogy mélyen megváltoztassátok a gondolkozásotokat, érzéseiteket és életeteket. Tudatni akarjuk veletek, hogy mi, a Csillag Gyerekek a 1970-es évektől kezdve érkezünk a bolygóra inkarnáció hullámokban. Azért jöttünk, hogy megmutassuk, hogyan billentetek ki az egyensúlyból, és hogyan kell visszatérnetek az egyensúlyhoz, hogy a bolygó is egyensúlyba kerülhessen.
Az Indigó Gyerekek megmutatták, milyen merevvé, rugalmatlanná és rombolóvá váltatok.

A Kristály Gyerekek megmutatták milyen bezárttá és érzéketlenné váltatok, és mi, a Szivárvány Gyerekek itt vagyunk, hogy megmutassuk, hogyan nyissátok ki a szíveteket, és igazán érezzétek a Nagyszerű Szívet, ami az Univerzum központjában dobog.

Minden egyes sugárzó dobbanással az Univerzum csillámlik az Isteni Atya/Anya energiáival, és mindegyikőtök megkapja ezeket az Arany és Ezüst Fényhullámokat.
A sugárzó energiának ezek a hullámai adják a kulcsot ahhoz, hogy kinyissátok a szíveteket arra az igazságra, hogy kik vagytok, és hol vagytok.

Bőségben élni

Az emberek elfelejtették, hogyan éljenek bőségben. Olyan világot teremtettetek, ahol a bőséget anyagi mértéktelenség jelenti. Tudatni akarjuk, hogy ez nem így van. A bőség a Lélek és a Lét egy állapota. ELÉGEDETTSÉG és BÉKE, és a tudat, hogy mindig elegendő fog jutni.

A BIZALOM és EGYENSÚLY BELSŐ állapota, ami külső egyensúlyként nyilvánul meg az anyagi világban. Olyan sokatoknak jut elég a szükségletei kielégítésére, és mégis boldogtalanok vagytok, mert úgy érzitek, több kéne.
Hogy a vágyaitok kielégítésére is elégnek kéne lenni. De a legtöbben még annyira zártak vagytok az igazi természetetekre, hogy nem igazán tudjátok, mik az igazi vágyaitok. Azt képzelitek, hogy a vágyakat anyagi megjelenítéssel elégíthetitek ki, és ez néha így is van.

De a vágy a Lélek haladása az ön-felfedezés és ön-kutatás felé, önmagát az Isteni Hatalom kiterjedéseként ismerve. Tényleg nem sok köze van a pénzhez vagy az anyagi javakhoz.
A vágy a Lélek kalandja, ami Nyitott Szíven alapul. Most arra sürgetünk benneteket, hogy engedjétek el igényeteket a túlzott anyagi fogyasztásra, és tanuljátok meg az egyszerű élet művészetét.
És ezzel együtt tanuljátok meg megosztani, amitek van.
Mert ez valójában nem a pénzről, hanem a forrásokról szól.
A bolygó egy olyan rendszer, ahol a forrásokat ki kell egyensúlyozni, és meg kell osztani, hogy a bolygó minden lakóját ellássa, ahogy a Teremtő akarja. Univerzális törvény, hogy a bolygó csak akkora populációt enged, amekkorát el tud tartani.

A ti bolygótok minden embert el tud látni, – de ti magatok szegénységet és betegséget teremtettetek, mert nem tudjátok a forrásaitokat kezelni. Bezártátok a szíveteket és félelembe estetek. És a félelem irigységet és haragot szül. És így ezen a bolygón vannak néhányan, akiknek akkora vagyona van, amit lehetetlen felhasználniuk, és sokan vannak, akik mély szegénységben és kétségbeesésben élnek. Itt az ideje FELÉBREDNI és kinyitni a szíveteket.
Senkinek sem kell szegénységben élni, ismételjük, a bolygó minden létformát ellát, amely azt választja, hogy itt reinkarnálódik.

Mi, a Szivárvány gyerekek újra elhozzuk az egyensúly energiáját. Veletek együtt egyensúlyba hozzuk a Földet, az óceánokat és az eget, éppúgy, mint az emberi szíveket, és újra megteremtjük a bőség igazi állapotát.

Szegénység és egyszerűség.

Tudjuk, hogy sokan azt mondjátok, hogy az univerzum végtelen, és mindenkinek nagy bőséget kéne tapasztalnia, nagy anyagi vagyont és kényelmet értve ez alatt. De az nem szükségszerűen igaz. Minden civilizáció, aki a bolygótokon járt, megértette a szükségességét, hogy „könnyedén járjanak” a Földön, a lehető legkisebb károsodást okozva, és hogy megosszák a forrásaikat minden élőlénnyel. Megértették, hogy míg az univerzum energiában kifejezve végtelen, addig a bolygók véges anyagi rendszerek. De ön-megújító rendszerek, és ha jól kezelik és törődnek vele, mindenkit ellátnak, aki rajtuk él.

Az egyszerű élet nem szegénység. Ez tudatában lenni annak, hogy a döntéseitek, hogy hogyan éljetek és cselekedjetek nem személyesek, hanem mindenkire hatnak körülöttetek. Ha vakon szereztek és fogyasztotok, és többet vesztek el, mint amennyire szükségetek van, megzavarjátok az egyensúlyt. Másoknak kevesebb jut, mint amennyire szükségük van, mert az egyensúly elsődleges törvényét megsértettétek. És ha másoknak kevesebb jut, valahogy neked is kevesebb jut, talán érzelmileg vagy lelkileg. Így teremt a kiegyensúlyozatlanság boldog-talanságot, mert MINDENKI tapasztalja a kiegyensúlyozatlanságot, mivel mindenki része a bolygó rendszerének. Sürgetünk benneteket, hogy kezdjétek magatokat a bolygó polgárainak tekinteni, nem csak pusztán az országotok lakóinak. Lehet, hogy most biztonságban érzed magad, de soha sem lesz valóban így, amíg a bolygó minden lakója nem mondhatja ugyanezt.

Kezdjétek tudatosítani a feladatot, amit születésetek előtt vállaltatok, hogy a bolygó gondnokai lesztek és vigyáztok rá. Mivel ez a kettő össze-kapcsolódik, részei annak az EGYSÉGNEK, ami mindent összeköt.
Az Együttérzés, Szépség és Szeretet egyszerű útja.

A Szivárvány gyerekek azért jöttek, hogy megtanítsák, hogyan járjátok ezt az utat.
Tanuljátok meg szeretni és értékelni magatokat. Úgy élni, mintha értékesek lennétek.
Megbecsülni és táplálni magatokat jó étellel, testmozgással, játékkal és szeretettel.

És ahogy meglátjátok magatokban ezt a sugárzó értéket, tanuljátok meg másokban is meglátni.

MINDENKI a Nagyszerű Univerzális Szív isteni energiáját fejezi ki. És mikor másokat értékelsz, úgy fogod érezni, mintha az ő szükségleteik és érzéseik a tieid lennének, hiszen valójában tényleg azok. Az Egy Szív kifejeződései, ami a bolygó központjában dobog.
És, drága embertestvéreim, ez Ti vagytok.
És mikor érzitek mások szükségleteit, osszátok meg, amitek van. Ez lehet anyagi, de lehet, hogy csak egyszerűen energia- az időtök és szeretetek áldása, vagy annak a tudatnak az áldása, hogy többé nem járultok hozzá a bolygó tudatlanság, félelem vagy kapzsiság miatti szenvedéséhez. Ez tudatában lenni annak, hogy nem különálló „magányos” egyedek vagytok, hanem egyike az isteni lényeg együtt-létező kifejeződései miriádjainak.

Egyszerűen meditáljatok naponta elégedettségen, békén, boldogságon, és hogy amire szükségetek van, megkapjátok. Legyetek hálásak és kérjétek, hogy ez terjedjen ki minden emberre a bolygón. Aztán, amennyire ez számotokra lehetséges, éljetek harmóniában a kívánságaitokkal. És mikor a tudatosság és harmónia ezen állapotában éltek, az egyszerű szépség, becsületesség és szeretet útját járjátok.
Az ÚJ Föld itt van, most.
Mi a Szivárvány Gyerekek vagyunk.

 

 

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

13 − 5 =