Az élet hét törvénye

 

 

Isten a világot, az életet ajándékba adta nekünk. Minden esemény, ami történik velünk, azt mi magunk idéztük elő, hívtuk meg a tapasztalásunkba, azért, hogy megismerjük valóban, kik is vagyunk valójában. A meghívott szereplők, az emberek, akikkel élünk, beszélünk, szeretünk, vagy csak találkozunk, azért érkeztek hozzánk, hogy megtapasztaljuk ugyanezt. Ha hibásan döntünk, akkor azt tudjuk átélni, megismerni, hogy kik nem vagyunk, kik nem akarunk lenni. Minden döntés a miénk, s vele a tapasztalás is. 

Deepak Chopra megírta Az élet hét törvényét, ami összefoglalja mindazt, ahogyan a világunk működik, illetve azokat a törvényszerűségeket, amik akkor is működnek, ha nincs tudomásunk róla. Ha pedig tudatosan figyelünk rájuk, s beépítjük az életünkbe, egyszerűbbé, boldogabbá válik az életünk. Tanítsd meg a gyermekednek ezeket a törvényeket, az ő nyelvén, amit minden törvény alatt megtalálhatsz.

 

1. A tiszta lehetségesség törvénye

Igaz önvalónk a tiszta, semmivel nem keveredő tudat. A lehetőségek és a határtalan alkotókészség mezője. Határtalannak és végtelennek lenni: ez egyben az öröm teljessége. A tudat további jellemzői a tiszta ismeret, a végtelen csend, a tökéletes egyensúly, a legyőzhetetlenség, az egyszerűség és a boldogság.

Hogyan tudod ezt elérni: 

– Mindennapos meditációval

– A csend megtapasztalásával

– Gyermeki szemmel, megcsodálni a körülötted lévő világot, s örömödet lelni benne

– Több időt tölteni a természetben

– Mások minősítése, elítélése, megbélyegzése nélkül élni 

Gyermeknek megfogalmazva: Minden lehetséges!

 

2.Az Adok – kapok törvénye

A világunkban minden energia, a kapcsolatok, a bőség, a pénz, s ezt az energiát áramoltatni kell.  Az Adás törvényének gyakorlata valójában nagyon egyszerű:

ha örülni akarsz, adj örömet másoknak,

ha szeretetet akarsz, tanulj meg szeretetet adni,

ha figyelmességre és nagyrabecsülésre vágysz, tanulj meg figyelmességet és nagyrabecsülést adni,

ha anyagi bőségre vágysz, segíts másokat meggazdagodni!

Ahhoz, hogy az ember megkapjon valamit, amit szeretne, a legkönnyebb út valójában az, ha másokat hozzá segít ehhez.

Az adás és kapás mögött meghúzódó szándék a legfontosabb. A szándéknak mindig boldogságot kell keltenie abban is, aki ad, és abban is, aki kap, mivel a boldogság az életet támogató és fenntartó erő, ezáltal növekedést tud teremteni. Ha az adás feltétel nélküli és szívből jövő, a viszonzás közvetlenül kapcsolódik hozzá.

Az Adás törvényének megvalósításához az egész körfolyamat elindításához a legjobb út az a döntés, hogy minden olyan alkalommal, amikor valakivel kapcsolatba kerülünk, adunk valamit.

Nem kell ennek tárgyi ajándéknak lennie, lehet virág, dicséret, áldás, mosoly. Sőt, a legerősebben ható ajándékformák nem tárgyiak. A gondoskodás, figyelmesség, rokonszenv, nagyrabecsülés, szeretet a legértékesebb ajándékok, amit csak adhatunk és nem kerülnek pénzbe.

Amikor valakivel találkozunk, némán küldhetünk feléje áldást, boldogságot, örömet és derűt kívánva neki. Ez a csendes ajándék nagy erő.

S ugyanennyire fontos, hogy amit adnak nekünk, azt el is tudjuk . Legyen ez egy dicséret, egy tárgy. Érezd meg a mögötte rejlő szeretetet. Ha nincs, akkor képzeld oda, s fogadd mégis úgy. 

Gyerekeknek: Ha kapni szeretnél valamit, adj te először

 

3.A karma avagy az ok és okozat törvénye

Minden cselekedet(ünk) hatásokat vált ki, amelyek ugyanolyan töltéssel visszatérnek hozzánk. Ha olyan dolgokat teszünk, amelyek másoknak boldogságot és sikert hoznak, akkor a learatott karma is boldogság és siker lesz. 

Minden pillanatban döntések sokasága áll előttünk, s a már meghozott döntéseinknek a következményei alakítják a jelenünket. A karmikus törvény megértéséhez és minél teljesebb alkalmazásához a legjobb út, ha tudatosítjuk pillanatról pillanatra meghozott döntéseinket.

Hogyan tudom a legjobban alkalmazni:

– Pillanatról pillanatra figyelem a döntéseimet

– Felteszem a kérdést: Mik a döntésem következményei, és a döntésem boldogságot hoz -e számomra és azok számára, akiket érint?

– Megkérdezem a szívemet, és követem az útmutatásait ( rossz érzés: belső képekben pergetem le az esetleges lépésem következményeit) 

Gyermekeknek: Cselekedj, beszélj úgy, ahogy te szeretnéd, hogy mások veled viselkedjenek

 

4. A Legkisebb erőfeszítés törvénye

A Természet intelligenciája erőfeszítés nélküli könnyedséggel érvényesül, gondtalansággal, harmóniával és szeretettel. A legkisebb erőfeszítés érvényesül, amikor tetteink szeretetből fakadnak, mivel a Természetben az összetartó erő a szeretet. Áramolj az élettel, hagyd, hogy vigyen, s ne állj ellen a sodrásnak. 

A Legkisebb erőfeszítés törvényének három összetevője van, amelyekkel a „kevesebb tevé-kenység, több megvalósítás” alapelve érvényesül.

Az első összetevő az elfogadás. Az elfogadás egyszerűen azt a bizalmat jelenti, hogy „Ma elfogadom az embereket, helyzeteket, körülményeket és eseményeket ahogy vannak, ahogy történnek.”

A Legkisebb erőfeszítés második összetevője a felelősség. Ez azt jelenti, hogy senkit és semmit nem vádolhatok egy helyzetért – még saját magamat sem. Elfogadva az adott körülményeket, eseményt, problémát, a felelősség azt a képességet jelenti, hogy van alkotó, pozitív válaszom az éppen adott, olyan, amilyen helyzetre. Minden probléma lehetőség csíráit tartalmazza, és ez a tudatosság lehetővé teszi a pillanat megragadását és a helyzet vagy dolog jobbra fordítását. 

A Legkisebb erőfeszítés törvényének harmadik összetevője a védekezés – nélküliség, amely azt jelenti, hogy le kell mondani arról az igényről, hogy álláspontunkat bárkire ráerőltessük vagy arról bárkit is meg akarjunk győzni. 

Gyerekeknek: Ha dönteni kell, válaszd azt az utat, ami könnyedséggel, örömmel, boldogsággal, és szabadsággal tölt el!

 

5. A Szándék és a vágy törvénye

Minden szándék és vágy eredendően magában hordozza megvalósulásának eszközeit. A tiszta lehetőség szemszögéből a szándéknak és a kívánságnak végtelen rendező ereje van.

Az ilyen tudatos változtatás létrehozója a tudat két lényeges alkotóeleme: a figyelem és a szándék. A figyelem energiával telít, a szándék átalakít. Bármire fordítjuk a figyelmünket, az erősebben növekszik életünkben. Bármitől vonjuk el a figyelmünket, az sorvadni fog, szétesik és eltűnik. Másfelől a szándék előidézi az energia és információ átalakulását. A szándék kimunkálja a maga megvalósulását. 

A törvény alkalmazása: 

– Valamennyi vágyamat listába foglalom, és mindenhová magammal viszem s mindenkor átolvasom.

– Vágyaim listáját átengedem a Teremtés méhébe

– Mindenkor megmaradok a jelenben élő tudatosság gyakorlásában. Elfogadom a jelent úgy, ahoyg van és a legmélyebb, legkedvesebb szándékaimmal és vágyaimmal formálom a jövőt. 

Gyerekeknek: Bármikor, ha valamit kívánsz, vagy szeretnél, az olyan, mint amikor elültetsz egy magot. Higgy benne teljes szíveddel, hogy ez ki is fog hajtani. Ne aggódj miatta, hanem lásd, amint fa lesz belőle. 

 

6. Az Elkülönülés törvénye

Ez a törvény azt mondja ki, hogy a fizikai világegyetemben bármi megszerezéséhez, fel kell hagyni az utána való sóvárgással. Ez nem jelenti, hogy fel kell adni a szándékot a vágy megvalósítására. A szándékot ne adjuk fel és ne szűnjünk vágyakozni. Az eredményhez való görcsös kötődést kell feladni. A görcsös kötődés a félelem és a bizonytalanság terméke, és a biztonságérzet igénye a valódi Önvaló nem ismeréséből fakad.

A valódi tudati gazdagság: képesség arra, hogy elérjünk bármit, amit akarunk, bármikor és a legkevesebb erőfeszítéssel. E tapasztalat erejében bele kell gyökereznünk a bizonytalanság vállalásának bölcsességébe.

A bizonytalanság vállalása egyfelől a tiszta alkotóerő és szabadság termékeny talaja. Másfelől azt is jelenti, hogy létünk minden pillanatában az ismeretlenbe lépünk. Az ismeretlen a lehetőségek teljes körének mezője, mindig friss, mindig új, és folyamatosan nyitott az új megnyilvánulások teremtésére.

Az Elkülönülés törvénye meglendíti a fejlődés egész folyamatát. Ha megértjük e törvényt, többé nem érzünk késztetést a megoldások erőltetésére. Úgy kell tekinteni életünk minden gondjára, mint valami nagyobb jóra indító lehetőségre.

Alkalmazása:

– Saját magamat és a körülöttem élőket szabadon engedem, hogy olyanok legyenek, amilyenek. Nem erőltetem az elképzelésemet arról, hogyan kellene a dolgoknak lenniük. 

– Ma vállalom a bizonytalanságot, s itt meglelem a biztonságomat

– Belépek a lehetőségek teljes körének mezőjébe, s meglátom, hogy folyamatosan a választási lehetőségek végtelen köre kínálkozik. 

Gyerekeknek: Örülj az élet utazásának, s ne erőltess semmit. Tegyél érte, hogy megvaósuljanak az álmaid, de ne ragaszkodj görcsösen hozzájuk. 

 

7. A ” Dharma” azaza az élet céljának törvénye

Mindenki életének célja van. Ez lehet, hogy páratlan ajándékot vagy különleges értéket adni másoknak.

Amikor ezt a páratlan értéket mások szolgálatába állítjuk, elragadtatást és hatalmas szellemi örömet tapasztalunk, amely minden célon túl a végső cél.

E törvény szerint páratlan érték és páratlan út áll rendelkezésre a cél beteljesítéséhez. Van valami, amire az egyes ember a kerek világon bárki másnál különb módon képes.

Ha egészen kezdettől ezzel a gondolattal bocsátunk útjukra gyermekeket, láthatóvá válik életükön a hatás.

A Dharma törvényének három eleme van. Az első arról szól, hogy valamennyiünk hivatása itt a saját valódi Önvalójának felfedezése.

A Dharma törvényének második eleme: egyedülálló értékeink kibontakoztatása. Olyan értékkel, amilyen senki másnak nincs. Ez azt jelenti, hogy van valami, amit megvalósíthatunk, és ehhez a megvalósításához van egy út, amely különb, mint bárkié ezen a földön.

A Dharma törvényének harmadik eleme az emberiség szolgálata. Szolgálnunk kell embertársainkat és megkérdezni önmagunkat: „Hogyan segíthetnék (másoknak)? Hogyan segíthetnék mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek velem?” Amikor az egyedülálló érték kibontakoztatása és az emberiség szolgálata összekapcsolódik, az a Dharma törvényének beteljesítése.

Gyermekeinknek: Oka van annak, hogy itt vagy. Derítsd ki, hogy mi az. 

Használd ezeket a törvényeket, tanítsd meg a gyermekednek is. Változtassuk meg tudatosan önmagunkat, a családunkat, a gyermekeink életét. 

 

Végtelen szeretettel: Balogh Andrea

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2 × 2 =