Az ajándék fácska

 

 

Egyszer, valamikor régen, mikor még Isten angyalkái lent jártak a Földön, történt, hogy egy szép, nagy kertben hangos sóhajtozás támadt. Egy égszínkék szemű, napsugárhajú angyalka éppen arra járt, és megkérdezte: – Ugyan ki sóhajtozik akkorákat?

A kopár fák – mert télidőben történt – nyújtózni kezdtek. Megrecsegtették üres ágaikat.

– Mi vagyunk, édes kis angyalka.

– No, és mi a kívánságtok?

Egyszerre száz fácska kiáltott feléje:

– Szépek akarunk lenni! Szépek!

– Friss zöld köntöst akarok, és rügyező bimbócskákat! – rendelkezett az egyik.

– Én hófehér virágokat szeretnék himbálni az ágaimon. De olyan könnyűek legyenek, mint a nyári ég opálos felhőcskéi, nehogy roskadoznom kelljen alattuk! – mondta a másik.

– Én is virágokat kérek, olyan rózsaszínűeket, mint a hajnalhasadás az égen! – tolakodott az angyalka elé a harmadik fácska.

– És kinek akartok ennyire tetszeni? – kérdezte csodálkozva az angyal.

– A napsugárnak, hogy aranyos uszályát ránk terítse. A színes szárnyú pilléknek, hogy körül lengjenek bennünket. A kis éneklő madaraknak, hogy csodálkozzanak, és irigyeljenek. 

Az angyalka fejét csóválta, de azért beleegyezően intett: – Meglesz a kívánságotok.

Tovább ment, és tűlevelű törpefenyőcskét látott, hóval, zúzmarával borítottan.

– Hát te? – csodálkozott feléje. – Talán bizony semmit sem kívánsz, hogy ilyen csöndes vagy? Szomorúnak is látszol. Ugyan, mi bajod van?

A tűlevelű fácska halkan sóhajtott és előadta a bánatát.

– Egy kisleányka ment erre, megérintett, és hegyes tűleveleim felsebezték az ujjacskáját. Ezért bánkódom, jó kis angyal. Oh, ha jóvátehetném önkéntelenül elkövetett hibámat, és megajándékozhatnám őt valamivel! Síró arcocskája bizonyára mosolyra gyúlna megint. Igen, igen! Ajándékot szeretnék adni neki, és a többi kis gyermekeknek is, hagy nevessenek, kacagjanak!

Az angyalka erre a kis törpefenyő mellé állott. 

– És mondjad csak, fenyőfácskám, nem panaszolnád fel a terhet, ha teleaggatnám gyönge kis ágaidat?

– Oh, nem, nem, bármennyire is roskadoznék az ajándékok súlya alatt, szívesen vállalnám a terhet, csakhogy megörvendeztessem vele a gyermekeket.

Az angyalka erre könnyű mozdulattal kiemelte a földből a fácskát.

– Úgy hát gyere velem!

És vitte magával a mennyországba. Odafent éppen nagy sürgölődés, forgolódás volt. Az angyalkák ezüstös, aranyos papírosba diót, almát csomagoltak. Babákat fésülgettek, lovacskákat nyergeltek fel. Az angyalka eléjük állította a fácskát.

– Íme, nézzétek, mit hoztam! Ő a legszerényebb fácska. A többi mind csupán azért kívánt cifrálkodni, hogy irigyeljék, és gyönyörködjenek benne. Könnyűszárú fehér és rózsaszínű virágokat kértek, hogy szépek és díszesek legyenek. De terhet viselni nem akarnak. Csupán ez a szerény kis fácska ajánlkozott, hogy minden terhet szívesen vállal, csakhogy ajándékokat osztogathasson. Díszítsétek hát fel, kis testvéreim!

Nosza, rávetette magát az angyalsereg a fenyőcskére. Egyik aranyhajat szórt rá, másik ajándékokkal aggatta teli. Egy harmadik gyertyácskákat szúrt a levélkéibe.

– Elbírod, nem túl sok? – kérdezte az angyal, aki felhozta őt a mennyországba.

– Bírom, bírom. – felelte vígan a fácska. Oh, bárcsak annyi ajándékot vihetnék le, hogy minden kisgyermeknek jusson belőle! 

Az angyalka erre két kezébe fogta a telerakott fácskát, és a Jóisten elé vitte.

– Íme, édes, jó Istenem, itt van az ajándékfácska, melyről beszéltem. Megengeded, hogy levigyem a földre? 

– Vidd le, édes kis angyalom! – mondta a Jóisten, miközben megáldotta a fenyőfácskát, melyen egyszerre kigyúltak a gyertyák. Nagy fényesség áradt szét, és bevilágított mindent.

Mire leértek a földre, éppen karácsony estéje volt. Midőn a főbbi fácskák látták a fényesen kigyúlt törpefenyőt, és a körülötte boldogan örvendező gyermekeket, megbánták, hogy csak szépek, díszesek akartak lenni, és hangosan felsóhajtottak. Az angyalka éppen lenézett a mennyországból, és mindjárt megkérdezte őket:

– Ugyan miért sóhajtoztok, hiszen mondtam, hogy megtesz a kívánságtok!

– Csakhogy mi is ajándékozni szeretnénk ám, mi is örömet akarunk szerezni a gyermekeknek!- kiáltottak fel a fácskák.

Az angyalka erre édesen elmosolyodott, és azt felelte:

– Örülök, hogy még jókor eszetekbe jutott, hogy a külső hivalkodás nem sokat ér, és igazi öröme csak annak van, aki másokat is örülni lát. Legyen meg a kívánságtok. Édes, zamatos gyümölcsöt fogtok hordozni ágaitokon, és megajándékozzátok vele a gyermekeket. Nos, meg vagytok így elégedve?

– Igen, igen! – ujjongtak a fácskák. És boldogan várták, mikor kerül rájuk a sor, hogy maguk körül örömet, jókedvet, vidám, kacajt teremtsenek.

 

 

 

 

Hozzászólás

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenegy + három =